دو روی سکه

هو الدلیل المتحیرین

دو روی سکه)محاسن و معایب)

روی اول (خلاصه ای در مورد انواع اذکار و تسبیحات)

از جمله راهکارهای الهی برای رفع بلاها و سختی ها و استجابت خواسته های مشروع از خداوند ، ذکر خداوند متعالی با شرایط می باشد بطوریکه همین ذکر با آثار بیشماری که در تجلی عینی اش بر وجود ذاکر واقعی حق دارد ، تمامی ابعاد زندگی خصوصا روحیه ذاکر را متاثر خود نموده و موجب سعادت و عافیت و عاقبت بخیری تمام دنیا و آخرت ذاکر می شود. البته ذاکر حق خود دارای درجاتی است که موضوع بحث ما نیست .

ذکر الله گفت خداوند جلیل / تا نباشی در امور خود علیل

کثرت ذکر است کار انبیاء / یاد گیر از نوح و موسا و خلیل

تو باشی همیشه در یاد خدا / زانکه در یاد تو ست رب جلیل

چون بیاد حق کنی آغاز کار / در سعادت حق ترا باشد دلیل(سید محمد تقی مقدم)

عدم انحصار ذکر خداوند

تنهاترین عملی که از انسان مومن درباره خداوند توصیه شده و در برخی موارد تاکید و در برخی موارد امر شده ذکر حق می باشد بطوریکه در سوره آل عمران آیه 190 در توصیف ذاکرین واقعی و حقیقی خداوند ایشان را ذاکر حق تعالی در تمامی حالات با الفاظ قیام و قعود و علی جنوبهم یاد نموده است یعنی ایشان در حالی که ایستاده اند و یا اینکه در حالی که نشسته اند وحتی در حالیکه پهلو به پهلو می گردند نیز از یاد حق غفلت نمی ورزند و به عبارت دیگر دائم الذکر هستند و از این نکته بزرگان ادب و معرفت استنباط نموده اند که یکی از اعمال بسیار مهم در تمامی حالات دائم الوضو بودن است چرا که وضو طهارت کامل ظاهری برای ذکر حق است برای رسیدن به طهارت باطنی بطوریکه وضو گرفتن در تمامی حالات توصیه شده است که وضو گرفتن خود نیز ذکری دارد که از جمله مهمترین آنها ذکری است که خاتم الانبیاء صل الله علیه و آله و سلم به مولا علی علیه السلام آموخت و بفضل الهی در مورد وضو و ذکر و آن و مباحث مربوط به آن بتفصیل سخن خواهیم گفت. بنابر آنچکه بیان گردید طهارت کامل ظاهری حتی در هنگام خوابیدن که بهتر است مومن با وضو و اگر امکان داشته باشد روبقبله بوده و چنین ذاکر حق با طهارت کامل ظاهری و باطنی و اعمال سفارش شده بخواب رود .

چنین افرادی که حتی در کوچکترین نکات از ذکر حق یعنی پیروی از دستورات خداوند همراه با ذکر لسانی و قلبی (با شرایط و ذکر مناسب) غفلت نمی ورزند و برای جلب رضایت خداوند و تقرب جستن به او از هزینه نمودن گرانبهاترین سرمایه های انسان ابائی ندارند به تعبیر اهل دل خدائی هستند

خدا با ماست که با ما / خود اوئیم سر تا پا

روی دوم (خطرات گوناگون و کشنده)

در تبین انواع ذکر مولف در تحقیقات گسترده ای که در مورد علوم و معارف اسلامی قریب 20 سال با سفر های متعدد به چهار گوشه ایران اسلامی برای استماع کلام بزرگان ادب و معرفت انجام داده است نوزده نوع ذکر استخراج نموده است که به نام عدد بسمله می باشد و البته بفضل الهی در آینده ذکر خواهد شد ، ولی نکته ای که بسیار مهم است سرپرستی ذاکر خداوند توسط کسی که آشنا به علوم ذکر باشد ضروری است چنانکه گفته اند

طی این مرحله بی همرهی خضر مکن / ظلمات است بترس از خطر گمراهی

و زمانی حساسیت این موضوع بیشتر مشخص می شود که شخصی به هوس اکتساب نیروهای متافیزیکی خودسرانه و بدون مطالعه و سفارش و دستورات اهل فن برخی کارها را انجام دهد که احتمال قبض روح شدن یعنی دچار مرگ شدن نیز وجود خواهد داشت .

یا حق

 

/ 0 نظر / 41 بازدید